Stichting Welzijn Ouderen en kinderen

Stichting Welzijn Ouderen en Kinderen (WOK) komt op voor de minderbedeelde mensen in onze samenleving. Dit zijn vaak mensen met een klein budget of zelfs helemaal geen budget. Deze mensen vallen overal buiten. Ook zijn er mensen die net iets meer inkomen hebben dan het minimum en daardoor nergens voor in aanmerking komen, bijvoorbeeld ook niet voor de Voedselbank.

 

We richten ons op de kinderen en de ouderen die in deze groep vallen en proberen juist hen te ondersteunen. Het team van vrijwilligers wil graag een lichtje in de duisternis voor deze groep zijn.

Close Menu